Monoszlói levendulaolaj 10 ml

Monoszlói levendulaolaj 10 ml

1300 Ft 1100 Ft

Termékleírás


100%-os levendulaolaj. Kiváló minőségű francia levendulából (Lavandula angustifolia) előállított levendulaolaj.Külsőleg javasoljuk. Antibakteriális, fertőtlenítő, gyulladást csökkentő hatása van. Aromaterápiában használva feszültségoldó, idegerősítő, nyugtató hatású. A MagyarProvence levendulabirtokon szüretelt francia levendulából készült, Pannonhalmán párolva. Legnépszerűbb és legkeresettebb termékünk.

Gyógyszerkönyvi minőség! Biztonsági adatlapot kérésre küldünk.

Összetétel

Koncentráció

CAS

EU

1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás (CLP)

 

 

Linalool

 

határérték: 20,0-45,0%

2018: 23,68%

 

78-70-6

 

201-134-

4

Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317

 

 

Linalyl Acetate

 

határérték: 25,0-45,0%

2018: 38,32%

 

115-95-7

 

204-116-

4

 

Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319

 

 

Kámfor

 

határérték: max.1,2%

2018: 0,45%

 

464-49-3

 

207-355-2

Flam. Sol. 2 - H228 Acute Tox. 4 (oral) - H302 Acute Tox. 4 (inhalation) - H332 STOT SE 2 - H371

 

 

Limonene

határérték: max. 1%

2018: 0,54%

 

138-86-3

 

205-341-

0

Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

 

 

Lavandulol

határérték: min. 0,1%

2018: 0,42%

58461-27-1

261-264-2

Acute Tox. 4 H302 3.2 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335

 

 

Terpinén-4-ol

határérték: 0,1-6,0%

2018: 11,37%

562-74-3

209-235-5

Acute Tox. 4 H302 3.2 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335

 

 

alfa-terpineol

határérték: max. 2,0%

2018: 1,07%

98-55-5

202-680-6

 

Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319

 

 

Lavandulil-acetát

határérték: min 0,2%

2018: 2,26%

20777-39-3

244-026-2

Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319

 

1,8 cineol (eucalyptol)

határérték: max 2,5%

2018: 1,07%

470-82-6

207-431-5

Flam. Liq. 3 - H226